Uratarinoita – Tilintarkastusalalle harjoittelun kautta

Tilintarkastusassistenttimme Alina kertoo seuraavassa kokemuksiaan harjoittelusta ja työskentelystä meillä. Harjoittelijahakumme keväälle 2020 on nyt käynnissä, lue lisää täältä! Valmistuin tänä keväänä tradenomiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Suuntauduin opinnoissani taloushallintoon, ja suoritin konsultoivan taloushallinnon kärjen. Aloitin työharjoitteluni SYS Audit Oy:lla Jyväskylässä tammikuun lopussa 2018. Harjoitteluni kesti noin viisi kuukautta, jonka jälkeen jatkoin määräaikaisena tilintarkastusassistenttina heinäkuuhun saakka. Minulla ei…

Lue lisää

Uratarinoita – Tradenomista tilintarkastajaksi

Seuraavaksi blogisarjassamme yrityksemme tilintarkastusassistentit Lauri ja Tuomas kirjoittavat harjoittelusta ja työllistymisestä meille tradenomin näkökulmasta. Huomaathan, että harjoittelijahakumme keväälle 2018 on nyt käynnissä, lue lisää täältä! Valmistuimme tradenomeiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta joulukuussa 2016. Lisäksi olimme molemmat konsultoivan taloushallinnon kärjen opiskelijoita. Opintojen edetessä ajankohtaiseksi tuli hakea tutkintoon kuuluvaan harjoitteluun ja aloitimme molemmat harjoittelun tammikuussa 2016 SYS Auditilla. Työharjoittelun…

Lue lisää

Uratarinoita – Harjoittelu polkuna työelämään

Seuraavassa tilintarkastusassistenttimme Samu kertoo kokemuksiaan harjoittelusta ja työllistymisestä SYS Audit Oy:ssä. Muistathan, että haku työharjoitteluun ensi keväälle on jo auki, lisätietoja täältä. Valmistuin tänä keväänä kauppatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta. Pääaineenani oli laskentatoimi ja päädyin hakemaan työharjoitteluun SYS Audit Oy:lle Jyväskylään kevääksi 2016. Aiempaa työkokemusta minulla oli tuolloin pääosin myynnin ja asiakaspalvelun puolelta, joten harjoittelu…

Lue lisää

Muutokset asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa sekä uudistunut tilintarkastuskertomus

Asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen olennaisimmat muutokset Kirjanpitolain uudistuksen myötä Kirjanpitolautakunta on 1.2.2017 antanut uuden yleisohjeen asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Alle on listattu näkemyksemme mukaan olennaisimmat muutokset asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa: Dokumentti, joka ennen tunnettiin nimellä tasekirja, kuuluu nykyisin nimetä ”Tilinpäätös ja toimintakertomus” Liitetiedoista tulee laatia liitetietotositteet sellaisista liitetiedoissa esitetyistä asioista,…

Lue lisää

Asunto-osakeyhtiön hallinnon suunnitelmallisuus

Asunto-osakeyhtiön huolellisella ja hyvän hallintotavan mukaisella hallinnolla on merkittävä rooli asunto-osakeyhtiön arvon säilymisen kannalta. Yhtiöiden rakennuksien säännöllinen kunnossapito ja peruskorjaaminen ovat useimmiten tärkein tekijä asuntojen arvon kehitystä arvioitaessa, mutta myös muiden hallinnollisten keinojen avulla on mahdollista vaikuttaa joskus merkittävästikin asunto-osakeyhtiön osakkeiden arvoon. Asunto-osakeyhtiölain mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa tulee esittää hallituksen kirjallinen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtiön rakennusten…

Lue lisää

Asunto-osakeyhtiön hallinnosta ja tilintarkastuksen roolista

Asunto-osakeyhtiön hallinnon haasteet Asuntovarallisuus muodostaa merkittävän osan suomalaisten kotitalouksien kokonaisvarallisuudesta ja asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistaminen onkin usein keskivertokansalaisen suurin sijoitus hänen elinaikanaan. Samaan aikaan asunto-osakkeet ovat myös suosittu sijoituskohde kansan syvien rivien keskuudessa. Asunto-osakeyhtiöille on näin ollen ominaista laaja ja hajautunut omistuspohja, jonka myötä huolellisen hallinnon merkitys korostuu. Eri näkökulmasta asunto-osakeyhtiötä tarkastelevien osakkaiden intressit saattavat välillä…

Lue lisää

Tilintarkastusvelvollisuus

Tilintarkastuslain 2. luvun 2 §:n mukaisesti: Yhteisössä ja säätiössä on valittava tilintarkastaja ja toimitettava tilintarkastus sen mukaan kuin tilintarkastuslaissa ja muualla laissa säädetään. Jollei muualla laissa toisin säädetä, tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta yhteisössä, jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä: 1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa; 2)…

Lue lisää