Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@sysaudit.fi.

Jyväskylä

Lauri Heinonen

KHT

puh. 045 671 6767

Lauri Heinonen

KHT

puh. 045 671 6767

Koulutus

Kauppatieteiden maisteri, Jyväskylän yliopisto, Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja KHT

Työkokemus

Lauri Heinonen on toiminut aiemmin Ernst & Young Oy:ssä avustavana tilintarkastajana vuosina 2007-2011 ja tilintarkastajana 2011. Tilintarkastuskokemusta Laurille on karttunut useilta toimialoilta. Asiakasyritysten koko on vaihdellut pienistä yhden hengen yrityksistä suuriin pörssiyhtiöihin.

Tilintarkastusten lisäksi Lauri on osallistunut erilaisiin sisäisen tarkastuksen tehtäviin sekä yritysjärjestelyiden avustaviin toimenpiteisiin. Erityisosaamista Laurilla on tilinpäätöstarkastuksen lisäksi yritysten talousprosessien tarkastuksesta.

Anssi Tikkanen

KHT

puh. 044 355 8255

Anssi Tikkanen

KHT

puh. 044 355 8255

Koulutus

Kauppatieteen maisteri (Jyväskylän Yliopisto), Keskuskauppakamarin Hyväksymä Tilintarkastaja (KHT)

Työkokemus

Anssi Tikkanen on toiminut tilintarkastaja ja taloushallinnon johtotehtävissä noin 15 vuoden ajan. Aikaisemmin hän on toiminut mm. Ernst & Young Oy:n Jyväskylän aluetoimiston johtajana ja kansainvälisessä teollisuuskonsernissa monipuolisissa talousjohdon ja sisäisen tarkastuksen tehtävissä. Hän on toiminut useiden pörssiyhtiöiden tarkastusryhmissä ja vastannut Suomessa toimivien kansainvälisten yhtiöiden tarkastuksesta ja tarkastusraportoinnista. Lisäksi hän on tarkastanut lukuisia pk-yhtiöitä, asunto- ja kiinteistöyhtiöitä, säätiöitä ja yhdistyksiä. Anssi on myös luennoinut erilaisista taloushallinnon ja tilintarkastuksen aiheista.

Erityisosaaminen

Anssi Tikkasella on monipuolisen lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi kokemusta sisäisestä tarkastuksesta sekä yritysten taloushallinnon prosessien kehittämisestä. Tällaisia töitä ovat olleet mm. Sarbanes Oxley -lainsäädäntöön liittyvä taloudellisen raportoinnin kontrollijärjestelmien kartoitustyö suomalaisessa pörssiyhtiössä sekä sisäisen laskennan järjestelmien ja prosessien kehittäminen kansainvälisessä konsernissa. Anssilla on myös kokemusta yritysjärjestelyistä sisältäen mm. arvonmäärityksiä sekä yrityskauppoihin ja rahoitusjärjestelyihin liittyviä due diligence kartoituksia.

Tanja Pajulampi

KHT

puh. 040 543 9024

Tanja Pajulampi

KHT

puh. 040 543 9024

Koulutus

Keskuskauppakamarin Hyväksymä Tilintarkastaja (KHT)

KLT – taloushallintoalan asiantuntijatutkinto

Kauppatieteiden maisteri, pääaineena laskentatoimi (Oulun yliopisto)

 

 

 

Työkokemus

Tanja on työskennellyt muun muassa tilintarkastajana Ernst & Young Oy:ssä, kirjanpitäjänä Pretax Oy:ssä, sekä TAKOPA OY:ssä tilintarkastajana ja taloushallinnon konsulttina.

Tanjalla on laaja-alaisesti kokemusta muun muassa matkailualan yritysten, vähittäiskauppaa harjoittavien yhtiöiden, kaivosyhtiöiden, kiinteistöyhtiöiden ja julkisomisteisten yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Teemu Laitinen

HT

puh. 050 385 0192

Teemu Laitinen

HT

puh. 050 385 0192

Koulutus

Hyväksytty Tilintarkastaja (HT), 2014

Tradenomi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Työkokemus

Teemu on työskennellyt yhtiössämme keväästä 2011 lähtien ensin tilintarkastusassistenttina ja suoritettuaan tilintarkastajatentin hyväksytysti vuodesta 2014 lähtien auktorisoituna tilintarkastajana. Tilintarkastuskokemusta hänellä on monipuolisesti niin omistajavetoisten pk-yritysten tilintarkastuksesta kuin myös asunto- ja kiinteistöyhtiöiden tilintarkastuksesta. Teemulla on kokemusta myös yritysjärjestelyistä sekä vero- ja muista neuvontapalveluista.

Lakisääteisen vuositilintarkastuksen lisäksi Teemu tekee erityistilintarkastuksia.

Tapani Kärkkäinen

HT

puh. 050 355 6620

Tapani Kärkkäinen

HT

puh. 050 355 6620

Koulutus

Hyväksytty Tilintarkastaja (HT)

Kauppatieteiden maisteri

Työkokemus

Tapani Kärkkäinen on toiminut aiemmin Ernst & Young Oy:ssä tilintarkastajana vuosina 2006-2010 ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kiinteistöliikelaitoksella talouspäällikön tehtävissä 2010-2011. Aiemmissa töissään hän on tilintarkastuksen lisäksi osallistunut mm. erilaisiin taloushallinnon kehittämishankkeisiin, sisäisen tarkastuksen työtehtäviin ja kontrolliympäristöjen kartoituksiin. Tilintarkastuskokemusta hänellä on monipuolisesti niin pk-yhtiöiden, asunto- ja kiinteistöyhtiöiden, säätiöiden kuin pörssiyhtiöiden tarkastuksista. Tapani Kärkkäisen erityisosaamisaluetta ovat kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt. Tilintarkastus ja talouspäällikön tehtävien ohella Tapani on kehittänyt omaa asuin- ja kiinteistöyhtiöiden ammattiosaamistaan suorittamalla isännöitsijän ammattitutkinnon.

Seppo Saarnio

HT

puh. 044 532 2141

Seppo Saarnio

HT

puh. 044 532 2141

Koulutus

Hyväksytty Tilintarkastaja (HT)

Työkokemus

Seppo Saarnio on aloittanut työuransa vuonna 1986 ja siitä lähtien on tehnyt työtä yksityissektorin yrityksissä laskentatoimen ja tilintarkastuksen parissa. Työpaikkoina ovat olleet Jyväshyvä Oy ja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Vuodesta 2002 lähtien Seppo Saarnio on ollut perustajaosakkaana ja tilintarkastajana Tilintarkastus Korhonen & Saarnio Oy:ssä ja KS Audit Oy:ssä. Seppo Saarnio on ollut Tilintarkastus Riuttanen Oy:n osakkaana keväästä 2011 lähtien.

Erityisosaaminen

Seppo Saarniolla on vuosien kokemus ja monipuolinen osaaminen erityisesti yrittäjävetoisten yhtiöiden tarkastuksesta. Tarkastettavat yhtiöt edustavat eri teollisuuden aloja, rakentamisen, kaupan ja palvelusektorin yrityksiä. Hänellä on vankka kokemus yritysjärjestelyistä, yrityskaupoista ja sukupolvenvaihdoksista sekä niihin liittyvistä verokysymyksistä.

Sami Kiviluoma

HT

puh. 045 678 4633

Sami Kiviluoma

HT

puh. 045 678 4633

Koulutus

Hyväksytty Tilintarkastaja (HT)

Tradenomi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Työkokemus

Sami on työskennellyt yhtiössämme vuoden 2007 keväästä lähtien. Tilintarkastuskokemusta hänellä on monipuolisesti niin pk-yhtiöiden, asunto- ja kiinteistöyhtiöiden, yhdistysten kuin säätiöidenkin tilintarkastuksista.

Anni Kilpinen

HT

puh. 0400 648 281

Anni Kilpinen

HT

puh. 0400 648 281

Koulutus

Hyväksytty Tilintarkastaja (HT)

Kauppatieteiden maisteri (2006), Jyväskylän yliopisto

Työkokemus

Anni Kilpinen on toiminut aiemmin Ernst & Young Oy:n yritysjärjestely -ryhmässä analyytikkona. Aiemmassa työssään hän on osallistunut yrityskauppoihin ja rahoitusjärjestelyihin liittyvien due diligence –kartoitusten toteuttamiseen projektitiimeissä.  Asiakasyritysten koko on vaihdellut pienistä muutaman hengen yrityksistä pörssiyhtiöihin. Erityisesti Anni on keskittynyt kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöhin.  Kirjanpitokokemusta Anni on lisäksi hankkinut toimimalla useiden vuosien ajan perheensä yrityksessä laaja-alaisissa kirjanpidon ja taloushallinnon tehtävissä.

Lauri Lehtonen

HT

puh. 045 124 1462

Lauri Lehtonen

HT

puh. 045 124 1462

Koulutus

Hyväksytty tilintarkastaja (HT), 2019

Tradenomi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Työkokemus

Lauri aloitti Tilintarkastus Riuttanen Oy:ssä harjoittelijana keväällä 2016 ja on työskennellyt tilintarkastusassistenttina keväästä 2017 alkaen sekä auktorisoituna tilintarkastajana suoritettuaan tilintarkastajatutkinnon 2019. Tilintarkastustehtävissä hänelle on kertynyt monipuolista osaamista asunto- ja kiinteistöyhtiöiden, pk-yhtiöiden ja yhdistysten tilintarkastuksista.

Tuomas Rantanen

HT

puh. 050 492 9005

Tuomas Rantanen

HT

puh. 050 492 9005

Koulutus

Hyväksytty tilintarkastaja (HT), 2019

Tradenomi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Työkokemus

Tuomas aloitti Tilintarkastus Riuttanen Oy:ssä harjoittelijana keväällä 2016 ja on työskennellyt tilintarkastusassistenttina keväästä 2017 alkaen. Auktorisoituna tilintarkastajana Tuomas on toiminut suoritettuaan tilintarkastajatutkinnon 2019.

Tilintarkastustehtävissä hänelle on kertynyt monipuolista osaamista pk-yhtiöiden, asunto- ja kiinteistöyhtiöiden, säätiöiden sekä yhdistysten tilintarkastuksista.

Samu Kallioinen

HT

puh. 040 670 5735

Samu Kallioinen

HT

puh. 040 670 5735

Koulutus

Hyväksytty tilintarkastaja (HT), 2019

Kauppatieteiden maisteri (2017), Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Työkokemus

Samu aloitti Tilintarkastus Riuttanen Oy:ssä harjoittelijana keväällä 2016 ja on työskennellyt yhtiössä tilintarkastusassistenttina keväästä 2017 alkaen sekä auktorisoituna tilintarkastajana suoritettuaan tilintarkastajatutkinnon 2019. Tilintarkastuskokemusta Samulle on kertynyt laajasti niin asunto- ja kiinteistöyhtiöiden, pk-yhtiöiden, säätiöiden kuin yhdistystenkin tilintarkastuksesta.

Maria Taavila

Tilintarkastusassistentti

puh. 044 585 8713

Maria Taavila

Tilintarkastusassistentti

puh. 044 585 8713

Koulutus

Tradenomi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Työkokemus

Maria aloitti Tilintarkastus Riuttanen Oy:ssä harjoittelijana keväällä 2014 ja on työskennellyt tilintarkastusassistenttina keväästä 2015 lähtien.

Aikaisempaa työkokemusta hänellä on taloushallinnon tehtävistä perheensä yrityksessä.

Alina Mustapirtti

Tilintarkastusassistentti

050 0646 573

Alina Mustapirtti

Tilintarkastusassistentti

050 0646 573

Koulutus

Tradenomi (2019), Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Työkokemus

Alina aloitti Tilintarkastus Riuttanen Oy:ssä harjoittelijana keväällä 2018 ja on työskennellyt tilintarkastusassistenttina keväästä 2019 alkaen. Tilintarkastuksen avustavissa tehtävissä hänelle on kertynyt monipuolista osaamista asunto- ja kiinteistöyhtiöiden, pk-yhtiöiden ja yhdistysten tilintarkastuksista. Lisäksi hänellä on kokemusta erityistarkastuksien avustavista tehtävistä.

Kuopio ja Iisalmi

Kari Hyvönen

KHT

puh. 040 563 4361

Kari Hyvönen

KHT

puh. 040 563 4361

Koulutus

Kauppatieteiden maisteri (1997), KHT-tilintarkastaja (2001)

Työkokemus

Yhtiömme osakas Kari Hyvönen on toiminut taloushallinnon tehtävissä ja tilintarkastajana yli 20 vuoden ajan. Hänen aikaisempi taloushallinnon työkokemuksensa on peräisin pk-yrityksistä monikansalliseen konserniin (vuodet 1989 – 1997) ja tilintarkastustehtävissä (1997 – 2009) hän on toiminut tulosvastuullisena yksikön vetäjänä Arthur Andersen Oy:llä ja Ernst & Young Oy:llä Turussa ja Iisalmessa. Kari Hyvönen on toiminut. päävastuullisena tilintarkastajana paikallisista pk-yrityksistä kansainväliseen ulkomailla listattuun pörssiyhtiöön, ja hän on vastannut useiden kansainvälisten yhtiöiden tilintarkastuksien koordinoinnista.

Erityisosaaminen

Kari Hyvösellä on monipuolinen toimialaosaaminen, joista mainittakoon mm. metsä- ja metalli- ja elintarviketeollisuus. Hän on vastannut useiden sisäisen valvonnan ja tarkastuksen tehtävistä sekä arvioinut ja kehittänyt asiakasyritysten taloushallinnon prosesseja. Kari Hyvösellä on vahva osaaminen sekä myynti- että ostopuolen yritysjärjestelyjen koordinoinnissa ja avustamisessa, myös kansainvälisissä transaktioissa. Hän neuvoo luopujia ja jatkajia vuosittain useissa kymmenissä pk-yritysten sukupolvenvaihdostilanteissa.

Niina Hirvonen

HT

puh. 040 845 9190

Niina Hirvonen

HT

puh. 040 845 9190

Koulutus

Hyväksytty tilintarkastaja (HT)

Kauppatieteiden maisteri, Itä-Suomen yliopisto

Tradenomi, Savonia ammattikorkeakoulu

Työkokemus

Niina aloitti Sys Audit Oy:llä tilintarkastusassistenttina joulukuussa 2012. Aikaisempaa työkokemusta hänellä on kirjanpidosta sekä erilaisista asiakaspalvelutehtävistä.

Tiia Lehikoinen

HT

puh. 0400 928 357

Tiia Lehikoinen

HT

puh. 0400 928 357

Koulutus

Hyväksytty tilintarkastaja (HT)
Tradenomi, Karelia-ammattikorkeakoulu

Työkokemus

Tiia aloitti SYS Audit Oy:ssä syksyllä 2019 ja sitä aikaisemmin hän työskenteli Joensuun Tilintarkastus Oy:ssä (2013-2019). Hänellä on myös aikaisempaa työkokemusta tilitoimistosta.

Kati Leinonen

Tilintarkastusassistentti

puh. 050 336 3130

Kati Leinonen

Tilintarkastusassistentti

puh. 050 336 3130

Koulutus

Kauppatieteiden maisteri (2014), Itä-Suomen yliopisto.

Työkokemus

Kati on työskennellyt aiemmin tilitoimistossa. Hänellä on laaja-alaista kokemusta palkanlaskennasta ja eri yhtiömuotojen kirjanpidosta.

Elisa Kamunen

Tilintarkastusassistentti

puh. 0400 519 469

Elisa Kamunen

Tilintarkastusassistentti

puh. 0400 519 469

Koulutus

Kauppatieteiden maisteri, Itä-Suomen yliopisto

Työkokemus

Elisa aloitti SYS Audit Oy:ssä harjoittelijana keväällä 2016 ja on työskennellyt yhtiössä tilintarkastusassistenttina keväästä 2017 alkaen. Tilintarkastuksen avustavissa tehtävissä hänelle on kertynyt monipuolista osaamista pk-yhtiöiden, asunto- ja kiinteistöyhtiöiden ja yhdistysten tilintarkastuksista.

Meri Heikkinen

Tilintarkastusassistentti

puh. 050 555 3014

Meri Heikkinen

Tilintarkastusassistentti

puh. 050 555 3014

Koulutus

Tradenomi, Savonia-ammattikorkeakoulu.

Työkokemus

Meri on aikaisemmin työskennellyt erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä ja tilintarkastusassistenttina. Sys Audit Oy:ssä hän aloitti marraskuussa 2018. Tilintarkastuksen avustavissa tehtävissä hänelle on kertynyt monipuolista osaamista pk-yhtiöiden, asunto- ja kiinteistöyhtiöiden ja yhdistysten tilintarkastuksista.

Helsinki

Teemu Laitinen

HT

puh. 050 385 0192

Teemu Laitinen

HT

puh. 050 385 0192

Koulutus

Hyväksytty Tilintarkastaja (HT), 2014

Tradenomi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Työkokemus

Teemu on työskennellyt yhtiössämme keväästä 2011 lähtien ensin tilintarkastusassistenttina ja suoritettuaan tilintarkastajatentin hyväksytysti vuodesta 2014 lähtien auktorisoituna tilintarkastajana. Tilintarkastuskokemusta hänellä on monipuolisesti niin omistajavetoisten pk-yritysten tilintarkastuksesta kuin myös asunto- ja kiinteistöyhtiöiden tilintarkastuksesta. Teemulla on kokemusta myös yritysjärjestelyistä sekä vero- ja muista neuvontapalveluista.

Lakisääteisen vuositilintarkastuksen lisäksi Teemu tekee erityistilintarkastuksia.

Christian Klemetti

HT

puh. 044 555 5668

Christian Klemetti

HT

puh. 044 555 5668

Koulutus

Hyväksytty tilintarkastaja (HT), 2012

Tradenomi, Haaga-Helia

Työkokemus

Olen työskennellyt tilintarkastusalalla vuodesta 2008 alkaen. 2015 lokakuussa perustin oman yrityksen, jonka liiketoiminta sulautettiin osaksi SYS Audit Oy:tä syyskuussa 2020.

Olen koko tilintarkastusurani ajan tehnyt paljon töitä asunto-osakeyhtiöiden kanssa. Teen laajasti myös erilaisten pk-sektorin osakeyhtiöiden ja yhdistysten tilintarkastuksia sekä yhdistysten avustustilitysten tarkastuksia.

Toimin Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenkoulutus- ja tutkintovalmennustyöryhmissä. Olen myös toiminut kouluttajana tutkintovalmennuksessa.

Antti Nurmonen

HT

puh. 045 175 6466

Antti Nurmonen

HT

puh. 045 175 6466

Koulutus

Hyväksytty tilintarkastaja (HT)

Kauppatieteiden maisteri (2016), Itä-Suomen yliopisto

Työkokemus

Antti aloitti SYS Audit Oy:ssä harjoittelijana syksyllä 2013 ja on

työskennellyt yhtiössä tilintarkastusassistenttina keväästä 2014

lähtien. Tilintarkastuksen avustavissa tehtävissä hänelle on kertynyt

monipuolista osaamista niin pk-yhtiöiden, asunto- ja

kiinteistöyhtiöiden, yhdistysten kuin säätiöidenkin tilintarkastuksista.

Joonas Kokkonen

Tilintarkastusassistentti

puh. 040 035 2088

Joonas Kokkonen

Tilintarkastusassistentti

puh. 040 035 2088

Koulutus

Kauppatieteiden maisteri (2019), Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Työkokemus

Joonas aloitti Tilintarkastus Riuttanen Oy:ssä harjoittelijana keväällä 2018 ja on työskennellyt tilintarkastusassistenttina keväästä 2019 alkaen. Tilintarkastuksen avustavissa tehtävissä hänelle on kertynyt monipuolista osaamista asunto- ja kiinteistöyhtiöiden, pk-yhtiöiden ja yhdistysten tilintarkastuksista. Lisäksi Joonas on toiminut avustavissa tehtävissä erityistarkastuksissa.