Liikennelupa tarvitaan korvausta vastaan suoritettavaan tavarankuljetukseen tai luvanvaraisen henkilöliikenteen harjoittamiseen. Liikennelupaa haetaan Suomessa keskitetysti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Palveluihimme kuuluu liikenneluvan hakemisen yhteydessä tarvittavan voimavaratodistuksen laatiminen.  Liikenneluvan hakijalla tulee olla käytettävissään pääomaa ja vararahastoja vähintään 9 000 euroa ensimmäisen ajoneuvon osalta ja 5 000 euroa kunkin seuraavan ajoneuvon osalta.

Mikäli tarvitset kyseisen lausunnon olethan meihin yhteydessä niin kerromme mitä aineistoa tarvitsemme lausunnon antamista varten. Tarvittaessa saat lausunnon meiltä jopa saman päivän aikana.

Yhteyshenkilöt

Teemu Laitinen

HT

puh. 050 385 0192

Teemu Laitinen

HT

puh. 050 385 0192

Koulutus

Hyväksytty Tilintarkastaja (HT), 2014

Tradenomi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Työkokemus

Teemu on työskennellyt yhtiössämme keväästä 2011 lähtien ensin tilintarkastusassistenttina ja suoritettuaan tilintarkastajatentin hyväksytysti vuodesta 2014 lähtien auktorisoituna tilintarkastajana. Tilintarkastuskokemusta hänellä on monipuolisesti niin omistajavetoisten pk-yritysten tilintarkastuksesta kuin myös asunto- ja kiinteistöyhtiöiden tilintarkastuksesta. Teemulla on kokemusta myös yritysjärjestelyistä sekä vero- ja muista neuvontapalveluista.

Lakisääteisen vuositilintarkastuksen lisäksi Teemu tekee erityistilintarkastuksia.

Sami Kiviluoma

HT

puh. 045 678 4633

Sami Kiviluoma

HT

puh. 045 678 4633

Koulutus

Hyväksytty Tilintarkastaja (HT)

Tradenomi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Työkokemus

Sami on työskennellyt yhtiössämme vuoden 2007 keväästä lähtien. Tilintarkastuskokemusta hänellä on monipuolisesti niin pk-yhtiöiden, asunto- ja kiinteistöyhtiöiden, yhdistysten kuin säätiöidenkin tilintarkastuksista.