Palveluihimme kuuluvat myös kaikki muut tilintarkastajan lausunnot kuten:

  • todistus osakepääoman maksusta
  • apporttilausunnot
  • lausunnot sulautumisen ja jakaantumisen yhteydessä
  • lausunto pääomalainan koron maksamisesta/pääoman palauttamisesta
  • asuntokauppalain edellyttämät lausunnot
  • lausunnot Tekes -tilityksistä
  • rahankeräyslain edellyttämä lausunto
  • lausunnot kovenanttiehtojen noudattamiseen liittyen
  • RAY-lausunnot