Sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan palveluissa tavoitteenamme on tarjota johtoa avustavaa ja lisäarvoa tuottavaa tarkastusta. Toimintaperiaatteisiimme kuuluvat tarkastustyön riskilähtöinen priorisointi, riskienhallintamenetelmien, sisäisen valvonnan rakenteiden, kontrollirutiinien kehittäminen ja varmistusmenettelyt johdon hyväksymien toimenpidesuositusten toteuttamiseksi.

Tarjoamme luotettavaa, riippumatonta ja asiantuntevaa sisäistä tarkastusta ja valvontaa keskisuurille pk-yrityksille, kansainvälisille pörssiyhtiöille ja muille yhteisöille.

Yhteyshenkilöt

Anssi Tikkanen

KHT

puh. 044 355 8255

Anssi Tikkanen

KHT

puh. 044 355 8255

Koulutus

Kauppatieteen maisteri (Jyväskylän Yliopisto), Keskuskauppakamarin Hyväksymä Tilintarkastaja (KHT)

Työkokemus

Anssi Tikkanen on toiminut tilintarkastaja ja taloushallinnon johtotehtävissä noin 15 vuoden ajan. Aikaisemmin hän on toiminut mm. Ernst & Young Oy:n Jyväskylän aluetoimiston johtajana ja kansainvälisessä teollisuuskonsernissa monipuolisissa talousjohdon ja sisäisen tarkastuksen tehtävissä. Hän on toiminut useiden pörssiyhtiöiden tarkastusryhmissä ja vastannut Suomessa toimivien kansainvälisten yhtiöiden tarkastuksesta ja tarkastusraportoinnista. Lisäksi hän on tarkastanut lukuisia pk-yhtiöitä, asunto- ja kiinteistöyhtiöitä, säätiöitä ja yhdistyksiä. Anssi on myös luennoinut erilaisista taloushallinnon ja tilintarkastuksen aiheista.

Erityisosaaminen

Anssi Tikkasella on monipuolisen lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi kokemusta sisäisestä tarkastuksesta sekä yritysten taloushallinnon prosessien kehittämisestä. Tällaisia töitä ovat olleet mm. Sarbanes Oxley -lainsäädäntöön liittyvä taloudellisen raportoinnin kontrollijärjestelmien kartoitustyö suomalaisessa pörssiyhtiössä sekä sisäisen laskennan järjestelmien ja prosessien kehittäminen kansainvälisessä konsernissa. Anssilla on myös kokemusta yritysjärjestelyistä sisältäen mm. arvonmäärityksiä sekä yrityskauppoihin ja rahoitusjärjestelyihin liittyviä due diligence kartoituksia.

Lauri Heinonen

KHT

puh. 045 671 6767

Lauri Heinonen

KHT

puh. 045 671 6767

Koulutus

Kauppatieteiden maisteri, Jyväskylän yliopisto, Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja KHT

Työkokemus

Lauri Heinonen on toiminut aiemmin Ernst & Young Oy:ssä avustavana tilintarkastajana vuosina 2007-2011 ja tilintarkastajana 2011. Tilintarkastuskokemusta Laurille on karttunut useilta toimialoilta. Asiakasyritysten koko on vaihdellut pienistä yhden hengen yrityksistä suuriin pörssiyhtiöihin.

Tilintarkastusten lisäksi Lauri on osallistunut erilaisiin sisäisen tarkastuksen tehtäviin sekä yritysjärjestelyiden avustaviin toimenpiteisiin. Erityisosaamista Laurilla on tilinpäätöstarkastuksen lisäksi yritysten talousprosessien tarkastuksesta.