Palvelumme kattavat erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten sekä niiden omistajien tarpeisiin kohdistuvia veroasioita. Yritysten omistajan- ja sukupolvenvaihdosten yhteydessä on tarvetta kattavalle verosuunnittelulle, jolloin on huomioitava paitsi kohdeyrityksen, myös luovuttajan ja luovutuksensaajan verokysymykset. Avustamme myös yrittäjien perintö- ja lahjaverotukseen liittyvissä kysymyksissä.

Yhteyshenkilöt

Anssi Tikkanen

KHT

puh. 044 355 8255

Anssi Tikkanen

KHT

puh. 044 355 8255

Koulutus

Kauppatieteen maisteri (Jyväskylän Yliopisto), Keskuskauppakamarin Hyväksymä Tilintarkastaja (KHT)

Työkokemus

Anssi Tikkanen on toiminut tilintarkastaja ja taloushallinnon johtotehtävissä noin 15 vuoden ajan. Aikaisemmin hän on toiminut mm. Ernst & Young Oy:n Jyväskylän aluetoimiston johtajana ja kansainvälisessä teollisuuskonsernissa monipuolisissa talousjohdon ja sisäisen tarkastuksen tehtävissä. Hän on toiminut useiden pörssiyhtiöiden tarkastusryhmissä ja vastannut Suomessa toimivien kansainvälisten yhtiöiden tarkastuksesta ja tarkastusraportoinnista. Lisäksi hän on tarkastanut lukuisia pk-yhtiöitä, asunto- ja kiinteistöyhtiöitä, säätiöitä ja yhdistyksiä. Anssi on myös luennoinut erilaisista taloushallinnon ja tilintarkastuksen aiheista.

Erityisosaaminen

Anssi Tikkasella on monipuolisen lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi kokemusta sisäisestä tarkastuksesta sekä yritysten taloushallinnon prosessien kehittämisestä. Tällaisia töitä ovat olleet mm. Sarbanes Oxley -lainsäädäntöön liittyvä taloudellisen raportoinnin kontrollijärjestelmien kartoitustyö suomalaisessa pörssiyhtiössä sekä sisäisen laskennan järjestelmien ja prosessien kehittäminen kansainvälisessä konsernissa. Anssilla on myös kokemusta yritysjärjestelyistä sisältäen mm. arvonmäärityksiä sekä yrityskauppoihin ja rahoitusjärjestelyihin liittyviä due diligence kartoituksia.

Jukka Sorjonen

KHT, CISA

puh. 040 197 8078

Jukka Sorjonen

KHT, CISA

puh. 040 197 8078

Koulutus

Kauppatieteen maisteri, Keskuskauppakamarin Hyväksymä Tilintarkastaja (KHT), Certified Information Systems Auditor (CISA)

Työkokemus

Jukka Sorjonen on toiminut laskentatoimen ja tilintarkastuksen parissa vuodesta 1984 alkaen. Hänen aikaisempia työnantajiaan tilintarkastuksen osalta ovat olleet mm. Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers sekä KPMG. Jukka on lisäksi toiminut toimitusjohtajana Tilitoimisto Heikki Sorjonen Oy:ssä ja teollisuuslaskennan kokemusta hänelle on kertynyt toimimisesta Metso Paper Rautpohjassa controllerina.

Kotimaisten tilintarkastusten lisäksi Jukalla on yli kymmenen vuoden kokemus kansainvälisten yritysten Suomessa toimivien tytäryhtiöiden tilintarkastuksesta. Lisäksi Jukka on vastannut suomalaisten yritysten ulkomaisten tytäryhtiöiden tilintarkastuksen ohjauksesta, koordinoinnista sekä raportoinnista englannin kielellä ja kansainvälisten tilipäätös- ja tilintarkastusstandardien mukaisesti.

Jukka on toiminut yritysverotuksen oikaisulautakunnan jäsenenä vuodesta 2013 lähtien.

Erityisosaaminen

Jukka Sorjosen erikoisosaamisalueet ovat tietojärjestelmätarkastus, yritysjärjestelyt ja konsernilaskenta. Jukka on vastannut kymmenistä tietojärjestelmätarkastuksista, jotka ovat kattaneet niin pörssiyhtiöiden Sarbanes-Oxley –järjestelmätarkastuksia kuin pienyhtiöiden tietoturvakartoituksia. Erityisen kiinnostuksen kohteita hänellä ovat yleisten it –kontrollien ja tietoturvaan liittyvien asioiden tarkastukset.

Jukka on osallistunut lakisääteisten tilintarkastusten ohella lukuisiin yritysjärjestelyihin kattaen mm. jakaantumiset, fuusiot ja liiketoimintakaupat. Suurin osa yritysjärjestelyistä on liittynyt sukupolvenvaihdoksiin, yrityksen arvonmäärityksiin ja Due Diligence –tarkastuksiin.

Kari Hyvönen

KHT

puh. 040 563 4361

Kari Hyvönen

KHT

puh. 040 563 4361

Koulutus

Kauppatieteiden maisteri (1997), KHT-tilintarkastaja (2001)

Työkokemus

Yhtiömme osakas Kari Hyvönen on toiminut taloushallinnon tehtävissä ja tilintarkastajana yli 20 vuoden ajan. Hänen aikaisempi taloushallinnon työkokemuksensa on peräisin pk-yrityksistä monikansalliseen konserniin (vuodet 1989 – 1997) ja tilintarkastustehtävissä (1997 – 2009) hän on toiminut tulosvastuullisena yksikön vetäjänä Arthur Andersen Oy:llä ja Ernst & Young Oy:llä Turussa ja Iisalmessa. Kari Hyvönen on toiminut. päävastuullisena tilintarkastajana paikallisista pk-yrityksistä kansainväliseen ulkomailla listattuun pörssiyhtiöön, ja hän on vastannut useiden kansainvälisten yhtiöiden tilintarkastuksien koordinoinnista.

Erityisosaaminen

Kari Hyvösellä on monipuolinen toimialaosaaminen, joista mainittakoon mm. metsä- ja metalli- ja elintarviketeollisuus. Hän on vastannut useiden sisäisen valvonnan ja tarkastuksen tehtävistä sekä arvioinut ja kehittänyt asiakasyritysten taloushallinnon prosesseja. Kari Hyvösellä on vahva osaaminen sekä myynti- että ostopuolen yritysjärjestelyjen koordinoinnissa ja avustamisessa, myös kansainvälisissä transaktioissa. Hän neuvoo luopujia ja jatkajia vuosittain useissa kymmenissä pk-yritysten sukupolvenvaihdostilanteissa.